Kontakt ELTRI Sp. z o.o.
ul. Plażowa 3
04-666 Warszawa

O firmie Przedsiębiorstwo ELTRI powstało w 1991 roku. W początkowym okresie swej działalności ELTRI specjalizowało się w projektowaniu oraz montażu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. W roku 1998 ELTRI zmieniło formę prawną i aktualnie działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów firma sukcesywnie rozszerzała zakres oferowanych oraz świadczonych usług. Stale wzrastał również potencjał wykonawczy i finansowy ELTRI.
Dziś ELTRI posiada niezbędne zasoby oraz doświadczenie pozwalające na kompleksową realizację wielobranżowych zadań inwestycyjnych.

ELTRI działa na obszarze całego kraju. Naszymi Klientami są zarówno firmy prywatne, jak i jednostki budżetowe i przedsiębiorstwa państwowe.
Świadczymy usługi instalacyjno-budowlane w branżach:
- budowlanej (wykopy, konstrukcje, roboty remontowe i wykończeniowe)
- sanitarnej (instalacje klimatyzacji, wentylacji, co, wod kan)
- elektrycznej (instalacje SN, WN),
- instalacji niskoprądowych (instalacje komputerowe, kontroli dostępu, p.poż., inne).


Wykonujemy również kompleksowe usługi w zakresie konserwacji oraz serwisu urządzeń i instalacji klimatyzacji i wentylacji, w tym profesjonalne czyszczenie kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Od początku istnienia podstawowym celem działalności ELTRI było dostarczanie usług i wyrobów spełniających wymagania Klientów. Dążąc do zapewnienia naszym Klientom pełnej satysfakcji we współpracy z ELTRI, w roku 2002 w Spółce został wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2000, który doskonalimy do dnia dzisiejszego na dowód czego w dniu 25.01.2012r. po pozytywnym audicie otrzymaliśmy Certyfikat na zgodność Systemu Zarządzania Jakością ELTRI z normą PN-EN ISO 9001:2009 wydany przez ISOCERT.
    Copyright 2010 by Eltri Sp z o.o.  |  Powered by Exigo