Telefony/Fax: 22 613-01-50, 22 613-02-92, 22 812-72-29

Telefon e-mail: eltri@eltri.pl
Prezes Zarządu: Edward Czesuch

Sekretariat : Aneta Kucharska (wew. 101)
Sekretariat: Dorota Czesuch
(wew. 101)
Biuro Organizacyjne/Zaopatrzenie: : Marek Trzciński (wew. 106) m.trzcinski@eltri.pl
Dyrektor Techniczny: Krzysztof Czesuch (wew. 115) k.czesuch@eltri.pl
Budownictwo: Michał Ambroziak
(wew. 107) m.ambroziak@eltri.pl
Budownictwo: Bożena Kosior (wew. 111) b.kosior@eltri.pl
Instalacje elektroenergetyczne i niskoprądowe: Marcin Dratwa (wew. 107) m.dratwa@eltri.pl
Dyrektor Biura Klimatyzacji i Wentylacji: Anna Tatarczak (wew. 105) a.tatarczak@eltri.pl
Klimatyzacja/Wentylacja/Serwis:: Sylwester Michalak (wew. 110) s.michalak@eltri.pl
Klimatyzacja/Wentylacja/Serwis:: Marcin Patynowski (wew. 104) m.patynowski@eltri.pl
Energia Odnawialna: Michał Stanik (wew. 112) m.stanik@eltri.pl
Energia Odnawialna: Michał Czesuch (wew. 112) m.czesuch@eltri.pl